Cho Thuê Căn hộ 1 PN RiverGate Residence - Không Gian Ấm Cúng

Ben Van Don,Phường 06, Quận 4, Hồ Chí Minh

 • 28 m2

 • 1

 • 1

 • Nội thất đầy đủ

H121058

9 triệu 817

Cho Thuê Căn hộ 1 PN Rivergate - Đầy Đủ Nội Thất & Ấm Cúng

Ben Van Don,Phường 06, Quận 4, Hồ Chí Minh

 • 26 m2

 • 1

 • 1

 • Nội thất đầy đủ

H119758

10 triệu

Cho Thuê Căn hộ 1 PN RiverGate Residence - Tầng Cao View Thành Phố

Ben Van Don,Phường 06, Quận 4, Hồ Chí Minh

 • 26 m2

 • 1

 • 1

 • Nội thất đầy đủ

H173182

9 triệu 840

Không có sẵn

Cho Thuê Căn hộ 1 PN H3-Hoang Dieu - Đầy Đủ Nội Thất & Ấm Cúng

Hoang Dieu,Phường 06, Quận 4, Hồ Chí Minh

 • 40 m2

 • 1

 • 1

 • Nội thất đầy đủ

H171932

10 triệu

Không có sẵn

Cho Thuê Căn hộ 1 PN RiverGate Residence - Tầng Cao View Thành Phố

Ben Van Don,Phường 06, Quận 4, Hồ Chí Minh

 • 26 m2

 • 1

 • 1

 • Nội thất đầy đủ

H173182

9 triệu 840

Không có sẵn

Cho Thuê Căn hộ 1 PN H3-Hoang Dieu - Đầy Đủ Nội Thất & Ấm Cúng

Hoang Dieu,Phường 06, Quận 4, Hồ Chí Minh

 • 40 m2

 • 1

 • 1

 • Nội thất đầy đủ

H171932

10 triệu

Không có sẵn