Layout Tòa 1, 2, Orchid, Lotus – Vista Verde [caption id="attachment_3335" align="alignnone" width="2200"]layout-mat-bang-tang-dien-hinh-tang-2-toa-orchid-vista-verde layout-mat-bang-tang-dien-hinh-tang-2-toa-orchid-vista-verde[/caption] [caption id="attachment_3336" align="alignnone" width="2200"]layout-mat-bang-tang-dien-hinh-tang-7-10-12A-22-25-33-toa-lotus-vista-verde layout-mat-bang-tang-dien-hinh-tang-7-10-12A-22-25-33-toa-lotus-vista-verde[/caption] [caption id="attachment_3337" align="alignnone" width="2200"]layout-mat-bang-tang-dien-hinh-tang-7-10-12A-22-25-33-toa-2-vista-verde layout-mat-bang-tang-dien-hinh-tang-7-10-12A-22-25-33-toa-2-vista-verde[/caption] [caption id="attachment_3338" align="alignnone" width="2200"]layout-mat-bang-tang-dien-hinh-tang-7-10-12A-22-25-33-toa-1-vista-verde layout-mat-bang-tang-dien-hinh-tang-7-10-12A-22-25-33-toa-1-vista-verde[/caption] [caption id="attachment_3339" align="alignnone" width="2200"]layout-mat-bang-tang-dien-hinh-tang-7-10-12A-22-25-33-toa-orchid-vista-verde layout-mat-bang-tang-dien-hinh-tang-7-10-12A-22-25-33-toa-orchid-vista-verde[/caption] Tham khảo: Vinhomes Central Park – Layout tòa Landmark


Bài viết: Vista Verde – Layout tòa 1,2, Orchid, Lotus Nguồn: Tổng hợp chuyên ngành Biên soạn: Hoozing – Giao dịch bất động sản thông minh ĐT Tư vấn 24/7: 19003100 Hoozing App với hơn 50,000 căn hộ cao cấp cho thuê/bán: Download]]>