Layout Tòa Aqua 1 – Vinhomes Ba Son [caption id="attachment_2935" align="aligncenter" width="2063"] Layout Aqua 1 Mặt Bằng Tầng Điển Hình Tầng 2-22 Vinhomes Golden River[/caption] [caption id="attachment_2936" align="aligncenter" width="1200"] Layout Aqua 1 Mặt Bằng Tầng Điển Hình Tầng 23 Vinhomes Golden River[/caption] [caption id="attachment_2937" align="aligncenter" width="1200"] Layout Aqua 1 Mặt Bằng Tầng Điển Hình Tầng 24-41 Vinhomes Golden River[/caption] [caption id="attachment_2938" align="aligncenter" width="1200"] Layout Aqua 1 Mặt Bằng Tầng Điển Hình Tầng 42-47 Vinhomes Golden River[/caption]

Layout Tòa Aqua 2 – Vinhomes Bason

[caption id="attachment_2939" align="aligncenter" width="1200"] Layout Aqua 2 Mặt Bằng Tầng Điển Hình Tầng 23 Vinhomes Golden River[/caption] [caption id="attachment_2940" align="aligncenter" width="1200"] Layout Aqua 2 Mặt Bằng Tầng Điển Hình Tầng 42-47 Vinhomes Golden River[/caption] [caption id="attachment_2941" align="aligncenter" width="1200"] Layout Aqua 2 Mặt Bằng Tầng Điển Hình Vinhomes Golden River[/caption]

Layout Tòa Aqua 3 – Vinhomes Bason

[caption id="attachment_2942" align="aligncenter" width="1200"] Layout Aqua 3 Mặt Bằng Tầng Điển Hình Tầng 23 Vinhomes Golden River[/caption] [caption id="attachment_2943" align="aligncenter" width="1200"] Layout Aqua 3 Mặt Bằng Tầng Điển Hình Tầng 34-39 Vinhomes Golden River[/caption] [caption id="attachment_2944" align="aligncenter" width="1756"] Layout Aqua 3 Mặt Bằng Tầng Điển Hình Vinhomes Golden River[/caption]

Layout Tòa Aqua 4 – Vinhomes Bason

[caption id="attachment_2945" align="aligncenter" width="1200"] Layout Aqua 4 Mặt Bằng Tầng Điển Hình Tầng 18 Vinhomes Golden River[/caption] [caption id="attachment_2946" align="aligncenter" width="1200"] Layout Aqua 4 Mặt Bằng Tầng Điển Hình Tầng 28-33 Vinhomes Golden River[/caption] [caption id="attachment_2947" align="aligncenter" width="1200"] Layout Aqua 4 Mặt Bằng Tầng Điển Hình Vinhomes Golden River[/caption]   Tham khảo: Vinhomes Golden River – Tòa Luxury
Bài viết: Vinhomes Golden River – Layout Tòa Aqua Nguồn: Tổng hợp chuyên ngành Biên soạn: Hoozing – Giao dịch bất động sản thông minh ĐT Tư vấn 24/7: 19003100]]>