Layout Tòa Landmark 1

Layout Mặt Bằng Tầng Điển Hình - Tầng 2-22-24-44 - Tòa Landmark 1 - Vinhomes Central Park
Layout Mặt Bằng Tầng Điển Hình – Tầng 2-22-24-44 – Tòa Landmark 1 – Vinhomes Central Park

 

Layout Tòa Landmark 2

Layout Mặt Bằng Tầng Điển Hình - Tầng 2-22-24-48 - Tòa Landmark 2 - Vinhomes Central Park
Layout Mặt Bằng Tầng Điển Hình – Tầng 2-22-24-48 – Tòa Landmark 2 – Vinhomes Central Park

Layout Tòa Landmark 3

Layout Mặt Bằng Tầng Điển Hình - Tầng 2-22-24-48 - Tòa Landmark 3- Vinhomes Central Park
Layout Mặt Bằng Tầng Điển Hình – Tầng 2-22-24-48 – Tòa Landmark 3- Vinhomes Central Park

Layout Tòa Landmark 4

Layout Mặt Bằng - Tòa Landmark 4- Vinhomes Central Park
Layout Mặt Bằng – Tòa Landmark 4 – Vinhomes Central Park

Layout Tòa Landmark 5

Layout Mặt Bằng - Tòa Landmark 5- Vinhomes Central Park
Layout Mặt Bằng – Tòa Landmark 5- Vinhomes Central Park

Layout Tòa Landmark 6

Layout Mặt Bằng Tầng Điển Hình - Tòa Landmark 6 - Vinhomes Central Park
Layout Mặt Bằng Tầng Điển Hình – Tòa Landmark 6 – Vinhomes Central Park

Layout Tòa Landmark 81

Layout Mặt Bằng Tầng Điển Hình - Tầng 11 - Tòa Landmark 81- Vinhomes Central Park
Layout Mặt Bằng Tầng Điển Hình – Tầng 11 – Tòa Landmark 81- Vinhomes Central Park

 

Layout Mặt Bằng Tầng Điển Hình - Tầng 41 - Tòa Landmark 81 - Vinhomes Central Park
Layout Mặt Bằng Tầng Điển Hình – Tầng 41 – Tòa Landmark 81 – Vinhomes Central Park

Layout Tòa Landmark Plus

Layout Mặt Bằng Tầng Điển Hình - Tòa Landmark Plus - Vinhomes Central Park
Layout Mặt Bằng Tầng Điển Hình – Tòa Landmark Plus – Vinhomes Central Park

 

Tham khảo: Vista Verde – Layout Tòa 1, 2, Orchid, Lotus


Bài viết: Vinhomes Central Park – Layout Tòa Landmark

Nguồn: Tổng hợp chuyên ngành

Biên soạn: Hoozing – Giao dịch bất động sản thông minh

ĐT Tư vấn 24/7: 19003100

Hoozing App: Download