Đứng trước cản trở của Covid 19, nhiều người đồn đoán rằng bất động sản sẽ giảm do nhiều người dồn hết tài sản cho chi tiêu những nhu cầu thiết yếu cũng như phòng thân chứ không ai mua bất động sản. Vậy lời…